Menu
logotype

Put your alternative Non Flash content here.

O nas: PDF Drukuj Email

Firma powsta?a w 2005r, jest firm? rodzinn? sk?adaj?c? si? z projektantw:

- in?. elektryk Piotr Miko?ajek projektant specjalizuj?cy si? w sieciach elektroenergetycznych

- mgr in?. elektryk Marcin Miko?ajek projektant specjalizuj?cy si? w instalacjach elektrycznych, teletechnicznych budynkw przemys?owych i us?ugowych

- in?. elektryk ?ukasz Miko?ajek projektant specjalizuj?cy si? w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych budynkw mieszkalnych i inwentarskich

- mgr elektryk Jzef Miko?ajek emerytowany do?wiadczony nauczyciel elektrotechniki, pe?ni?cy funkcj? doradcz? w bran?y elektrycznej