Menu
logotype
Oferta PDF Drukuj Email

Piotr Miko?ajek „MIKEL” Firma Elektryczna Projektowo Wykonawcza, ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, ?wiadczy us?ugi w zakresie:

- projektowania instalacji elektrycznych wszystkich rodzaju obiektów

- projektowania instalacji s?abopr?dowych

- projektowania przy??czy elektroenergetycznych

- projektowania sieci elektroenergetycznych nn i ?n

- projektowania elektroenergetycznych stacji transformatorowych ?n/nn

- projektowania przebudowy sieci elektroenergetycznych nn i ?n

- projektowania o?wietlenia ulicznego i terenu

- kosztorysowania bran?y elektrycznej

- pomiarów instalacji elektrycznych

- nadzorów inwestorskich robót elektrycznych